Monday, July 25, 2016

Invisibilia - The Problem with the Solution

Bra pod-avsnitt om felslutet att hjärnors annorlundaskap nödvändigtvis är problem som måste lösas: http://www.npr.org/programs/invisibilia/483855073/the-problem-with-the-solution

Lite småkletigt och så, men tangerar faktiskt många aspekter av post-strukturell funktionshinderforskning, framförallt i den underförstådda kritiken mellan det friska och det patologiska. Bra sommarlyssning - till hösten försöker vi mobilisera den radikala potentialen i "acceptans".