Tuesday, February 18, 2014

Strukturerna


Kärnavfallsförvaret i Onkalo är Platons grotta inverterad

Kastsystemet är daterat

Varje försök att slå sig fri är dömt
att misslyckas

Ligament är en förbrukningsvara

Samhället är kund och det är du som betalar

Elefanterna dör som flugor

Mona Lisa är stulen, igen

Valår för första gången på fyra år

Elefanterna jagar sina egna svansar

Det tar i att bryta loss

Motspråket har sin egen estetik

Olika processer kombineras för att uppnå en större helhet

Tekniker för styckindelning ligger utanför mina arbetsuppgifter

Ingen ber en att hålla med,
det är riktig ensamhet

På torget samlas fattig som rik

Olika rykten florerar

Det sitter kvar:
somliga ger, andra tar

Man raderar minst lika mycket som man tar bort

Vilken dag som helst nu

Arkeologerna gräver upp skelett