Thursday, July 26, 2007

---Den finaste (och mest grunläggande) egenskapen man kan ha; att göra andra människor mindre ensamma.