Thursday, June 14, 2007

***

Nattens irritation: hur borgerliga politiker envisas med att kalla vänsterblocket för "kartell" (med varierande prefix). Det är så pinsamt uppenbart att någon "smart" partistrateg/konsult/tankesmedja ligger bakom konceptet. För det ter ju sig knappast sannolikt att den inte så lite individualistiska högern unisont börjar använda begreppet som en annan grå kollektiv massa utan anledning. Men vem tror dom att dom lurar? Tja, sannolikt ganska många. Det här är nämligen "mediestrategi", "förmågan att kommunicera ett budskap". Nyckelegenskaper för politisk framgång enligt de flesta partistrateger/konsulter/tankesmedjor. Och kanske en orsak till att över 60 % av malmös gymnasielever säger att de inte vill vara med och påverka politiska beslut som rör deras kommun. Eftersom politiken förefaller vara ett landskap som totalt dränerats på ideologi, engagemang och allt annat som har med verkliga känslor och upplevelser att göra. En artificiell reklamvärld. Jag fick lära mig i skolan att man skulle bry sig och värna om demokratin etc. Det mest irriterande faktumet är att jag ska behöva irritera mig på det intellektuella kalhygge som är den svenska liberalismen 2007 , istället för på min brist på inflytande över samhällsutvecklingen.